Wie zijn wij

Het Autisme Steunpunt Apeldoorn bestaat uit ervaren functionarissen die breed georiënteerd zijn op het gebied van autisme en onderwijs. Vanuit onze deskundigheid en ervaring bieden wij begeleiding op maat. Het Autisme Steunpunt Apeldoorn valt onder de expertiseafdeling van CSO De Zonnehoek en staat regionaal en landelijk bekend om haar deskundigheid op het gebied van autisme. De Zonnehoek is een christelijk onderwijscentrum voor leerlingen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Voorstellen:

Gerda Bastiaan is steunpuntfunctionaris en verpleegkundig specialist GGZ, ze werkt graag voor mensen met ASS en/of een verstandelijke beperking en een psychiatrische hulpvraag.

Joan Bastiaan is werkzaam als onderwijsassistente en werkt 1 op 1 met leerlingen die door traumatische ervaringen niet op school zitten.

Hermien Dubbelink is ambulant begeleider sinds 2019. Ze werkt sinds 1984 op De Zonnehoek in verschillende functies, de meeste tijd als leerkracht in het SO. Dit houdt in dat ik ondersteuning biedt aan leerlingen die EO+ toegekend hebben gekregen, maar ook bij andere hulpvragen kom ik graag meedenken en/of meehelpen.

Anita Grefhorst is administratief medewerker van het Steunpunt.

Miriam Nies is leerkracht en geeft in een één-op-één situatie les aan leerlingen met een ernstig verstoorde schoolgang en een zeer hoge ondersteuningsbehoefte. In 2019 heb ik de opleiding autismecoach gedaan, maar mijn ervaring met autisme begint al in 2008, wanneer een van onze tweelingzonen wordt gediagnostiseerd met klassiek autisme. Hij is mijn grootste leerschool.

Hans Nieuwenstein is steunpunt functionaris. Hij heeft 40 jaar ervaring in het onderwijs oa cluster 4, mbo en hbo. Hij is (mede) auteur van verschillende boeken over ASS in het onderwijs en van de posters “ de sterke kanten van..”.

Hij is op dit moment ook werkzaam in het mbo te Zwolle als gedrag specialist. Binnen het steunpunt ligt zijn focus vooral op het begeleiden van leerkrachten en scholen omtrent ASS leerlingen.

VSO extra

VSO-extra biedt de mogelijkheid om leerlingen in een specifiek daarvoor ingerichte ruimte individueel op te vangen, wanneer het even niet mogelijk is in een klassensituatie te functioneren. Dit kan zijn door overprikkeling, wanneer er sprake is van specifieke individuele instructie of wanneer een rustmoment gewenst is. VSO-extra dient als verlengstuk van de klas. Er wordt door een deskundige individuele zorg of begeleiding geboden in een ontspannen en veilige setting, waarbij er altijd terugkoppeling plaatsvindt naar de leerkracht.

Kompass klas

Een onderdeel van onze expertise is de Kompass klas. De Kompass klas is een klas voor leerlingen met autisme binnen Vso de Zonnehoek. Deze leerlingen functioneren op gemiddeld of hoog niveau, maar hebben vanwege hun autisme een specifieke aanpak nodig op het gebied van prikkelverwerking, de sociaal-emotionele ontwikkeling en taakgerichtheid. De Kompass klas biedt een kleine setting en individuele leertrajecten.