Wie zijn wij

Het Autisme Steunpunt Apeldoorn bestaat uit ervaren functionarissen die breed georiënteerd zijn op het gebied van autisme en onderwijs. Vanuit onze deskundigheid en ervaring bieden wij begeleiding op maat. Het Autisme Steunpunt Apeldoorn valt onder de expertiseafdeling van CSO De Zonnehoek en staat regionaal en landelijk bekend om haar deskundigheid op het gebied van autisme. De Zonnehoek is een christelijk onderwijscentrum voor leerlingen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Register Instellingen

In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Autisme Steunpunt De Zonnehoek verleent de volgende diensten:

  • het bieden van consultatie.
  • het begeleiden van ouders en leerkrachten bij de zoektocht naar kennis en informatie.
  • het geven van voorlichting, gastcolleges, workshops en cursussen over Autisme Spectrum Stoornissen.
  • het onderhouden van contacten met andere steunpunten in de regio via de coördinatoren.
  • het beheer van een orthotheek/bibliotheek over Autisme en Onderwijs (locaties Apeldoorn )
  • advies bij het opzetten van een auti-klas.
  • School Video Interactie begeleiding (SVB) autisme.
  • Intervisie op maat

VSO extra

VSO-extra biedt de mogelijkheid om leerlingen in een specifiek daarvoor ingerichte ruimte individueel op te vangen, wanneer het even niet mogelijk is in een klassensituatie te functioneren. Dit kan zijn door overprikkeling, wanneer er sprake is van specifieke individuele instructie of wanneer een rustmoment gewenst is. VSO-extra dient als verlengstuk van de klas. Er wordt door een deskundige individuele zorg of begeleiding geboden in een ontspannen en veilige setting, waarbij er altijd terugkoppeling plaatsvindt naar de leerkracht.

Kompass klas

Een onderdeel van onze expertise is de Kompass klas. De Kompass klas is een klas voor leerlingen met autisme binnen Vso de Zonnehoek. Deze leerlingen functioneren op gemiddeld of hoog niveau, maar hebben vanwege hun autisme een specifieke aanpak nodig op het gebied van prikkelverwerking, de sociaal-emotionele ontwikkeling en taakgerichtheid. De Kompass klas biedt een kleine setting en individuele leertrajecten.