Wat doen wij

Wij geven informatie, advies en ondersteuning aan ouders, leerkrachten, docenten en begeleiders van mensen met autisme, maar ook voor instellingen en bedrijven zoals de Belastingdienst en Defensie. Wij bieden begeleiding naar aanleiding van zeer specifieke vragen over individuele leerlingen met autisme. We bundelen en ontwikkelen expertise met betrekking tot autisme en dragen deze uit. We maken deel uit van landelijke en regionale netwerken om tot een goede afstemming te komen van onderwijs en het overige begeleidingsaanbod.

Activiteiten

Netwerk/Samenwerking

Een van de opdrachten van het autisme steunpunt is het bundelen en ontwikkelen van expertise met betrekking tot autisme en deze uitdragen. In dat kader maken wij deel uit van landelijke en regionale netwerken om tot een goede afstemming te komen van onderwijs en het overige begeleidingsaanbod.