Wat doen wij

Wij geven informatie, advies en ondersteuning aan ouders, leerkrachten, docenten en begeleiders van mensen met ASS, dit doen wij ook voor instellingen en bedrijven. Wij bieden begeleiding naar aanleiding van specifieke vragen rondom ASS. Daarnaast willen we onze kennis graag delen, bijvoorbeeld door het geven van lezingen/voorlichtingen. Dit kan gaan over algemene kennis rondom ASS of speciale thema’s. We maken deel uit van landelijke en regionale netwerken om tot een goede afstemming te komen van onderwijs en het overige begeleidingsaanbod. Daarnaast is ons doel om van de nieuwste ontwikkelingen omtrent ASS op de hoogte te zijn.

Kompass intensief

Kompass intensief is een arrangement gericht op leerlingen met ASS, een ernstig verstoorde schoolgang en een zeer hoge ondersteuningsbehoefte. In een specifiek daarvoor ingerichte ruimte krijgt de leerling individueel onderwijs of onderwijs in een zeer kleine setting. In nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en ketenpartners wordt toegewerkt naar het opbouwen van leer- en onderwijstijd in een voor de leerling werkzame setting.

Kompassklas

Het Autisme Steunpunt heeft een adviserende functie naar de Kompassklassen van de Zonnehoek. De Kompassklas is een klas voor leerlingen met autisme. Deze leerlingen functioneren op gemiddeld of hoog niveau, maar hebben vanwege hun autisme een specifieke aanpak nodig op het gebied van prikkelverwerking, de sociaal-emotionele ontwikkeling en taakgerichtheid. De Kompassklas biedt een kleine setting en individuele leertrajecten. Leerlingen stromen uit naar (beschutte) arbeid of vervolgonderwijs.

Het ABC circuit biedt een blik binnenin

Het ABC circuit is ontwikkeld door “Autisme Centraal” uit België. Het bevat tien opdrachten die je een inzicht geven in de werking van het ASS-brein. 

Het circuit is voor iedereen die ASS wil ervaren en leren kennen. Laat je (mis-)leiden door je zintuigen. Ervaar hoe iemand met ASS de wereld waarneemt. Krijg inzicht in deze wereld. U krijgt praktische tips die u meteen kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk.

ASS begrijpen is stap één…..

Netwerk/Samenwerking

Een van de opdrachten van het autismesteunpunt is het bundelen en ontwikkelen van expertise met betrekking tot ASS en deze kennis uitdragen. In dat kader maken wij deel uit van landelijke en regionale netwerken om tot een goede afstemming te komen van onderwijs en het overige begeleidingsaanbod.