Individueel kind

Wij bieden begeleiding naar aanleiding van specifieke vragen over individuele leerlingen met ASS. Dit kan voor leerlingen binnen de CSO-koepel maar ook voor kinderen/pubers/jong volwassenen binnen andere instellingen of scholen.

Voor wie werken wij nog meer

Ouders

Wij begeleiden ouders bij hun zoektocht naar kennis en informatie over autisme in de vorm van voorlichting, specifiek inhoudelijke thema-avonden en cursussen. [lees meer …]

Scholen

Wij maken deel uit van landelijke en regionale netwerken om tot een goede afstemming te komen voor onderwijs en het overige begeleidingsaanbod. [lees meer …]

Bedrijven

Wij bundelen en ontwikkelen expertise met betrekking tot autisme en dragen deze uit. [lees meer …]