Hoe werken wij

Hulp en begeleiding aan iemand met ASS of aan de omgeving is altijd maatwerk. Wij kunnen meedenken met als doel om de problematiek rondom ASS hanteerbaarder te maken. Het kan hier gaan om een leerling in de klas of iemand met ASS in uw omgeving. Na een kennismakingsgesprek volgt een observatie en een intakegesprek. Wij zoeken naar zo praktisch mogelijke oplossingen die helpend zijn voor de persoon met ASS en de omgeving. Het begeleidingstraject kan kortdurend zijn, maar naar aanleiding van de behaalde resultaten kunnen wij ook langere tijd uw partner zijn. Dit gaat in gemeenschappelijk overleg en naar aanleiding van de ondersteuningsbehoefte van de persoon met ASS of zijn omgeving.