Scholen

Het autismesteunpunt helpt scholen hun onderwijs te optimaliseren voor leerlingen met ASS. Dit doen wij voor alle vormen van onderwijs. Daarnaast proberen wij thuiszitters weer naar school te krijgen. Wij kijken hierbij naar de mogelijkheden van de leerling en de school en we denken vooral in kansen en in dat wat er wèl kan.