Scholen

Het autisme steunpunt  helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met autisme.

Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Als Autismesteunpunt zijn wij bezig materiaal te ontwikkelen dat mogelijk ondersteuning kan bieden om thuiszitters te helpen hun weg richting leren weer te vinden. Het materiaal is gebaseerd op het TEACHH-programma (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children). Dit is een evidence based programma.

Autismescholing 

Beleving van autisme 

Specifieke training 

Expertise en consult 

Voor wie werken wij nog meer

Individueel kind

Wij bieden begeleiding naar aanleiding van specifieke vragen over individuele leerlingen met autisme. [lees meer …]

Ouders

Wij begeleiden ouders bij hun zoektocht naar kennis en informatie over autisme in de vorm van voorlichting, specifiek inhoudelijke thema-avonden en cursussen. [lees meer …]

Bedrijven

Wij bundelen en ontwikkelen expertise met betrekking tot autisme en dragen deze uit. [lees meer …]