Vertrouwelijkheid en klachtenprocedure

Het autismesteunpunt vindt het belangrijk om informatie, welke in vertrouwen gedeeld wordt, ook vertrouwelijk te behandelen. Dit geldt voor zowel uw persoonsgegevens als gedeelde informatie tijdens consulten, observaties, scholingen en lezingen.

Procedure

Autismesteunpunt De Zonnehoek hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of fouten gemaakt. Indien u ontevreden bent, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Want we willen onvrede of een klacht in een zo vroeg mogelijk stadium behandelen.

Daartoe hanteren we de volgende procedure:

 • Bespreek zo mogelijk eerst de klacht met de desbetreffende persoon.
 • Bij blijvend verschil van mening bespreekt men de klacht met de schoolleiding.
 • Als externe vertrouwenspersoon van CSO is benoemd:
  mevrouw Yvonne Kamsma(IJsselgroep)
  T: 06 14001672
  E: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl
 • Uiteindelijk kan de klacht voorgelegd worden aan de Klachtencommissie Christelijk Onderwijs:
  postbus 694, 2270 AR Voorburg (B. P.C. O.)
  tel. 070-3861697
 • Email: info@klachtencommissie.org / http://www.klachtencommissie.org/

Onze volledige klachtenprocedure vindt u hier.

Wat gebeurt er met uw klacht

De procedure van de klachtencommissie vindt u op http://www.klachtencommissie.org Zie de link; klachten en daaronder de procedure:

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en door de directiesecretaresse van het Autisme Steunpunt De Zonnehoek en binnen 4 weken ontvangt u reactie.

Klachten worden binnen 14 dagen afgehandeld. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan moet de deelnemer hiervan binnen 14 dagen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht;

Voor het Autisme Steunpunt De Zonnehoek is het advies bindend en wordt binnen 14 dagen afgehandeld. Uw klacht wordt daarna nog 5 jaar bewaard.

Bij de inspectie werken vertrouwensinspecteurs voor klachten en gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van: Seksuele intimidatie en misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen en geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn bereikbaar op 0900-1113111.