*16 januari 2024 van 19.30 – 21.30 uur: Meisjes en ASS

Inhoud: ASS blijkt vaker voor te komen bij meisjes dan vroeger werd gedacht. ASS is alleen lastiger te herkennen bij meisjes, omdat het zich deels anders uit dan bij jongens. Wat is het verschil en waar komt dat door? Welke signalen kunnen bij een meisje wijzen op autisme? Welke ondersteuning kun je bieden?

De scholing is bedoeld voor professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening. Ouders zijn ook van harte welkom!

Aanmelden: stuur een mailtje naar info@autismesteunpunt-apeldoorn.nl of bel even met het Autisme Steunpunt via: 055-5340741

Kosten: Professionals € 50, – , Ouders: € 15,-

Plaats: SO de Zonnehoek, Citroenvlinder 77 te Apeldoorn

*2 april 2024 van 19.30 – 21.30 uur: Pubers en ASS

Inhoud: Jongeren zijn volop in ontwikkeling. De puberteit is een periode waarin veel jongeren bezig zijn met hun identiteit. Als er sprake is van ASS is dit een periode die nog onrustiger kan verlopen. Jongeren gaan op zoek naar zichzelf, tot welke groep en door welke opvattingen voel ik me aangetrokken. Ze krijgen te maken met de sociale groep waartoe ze behoren en met sociale activiteiten zoals uitgaan en feestjes. Waarden en normen worden bijgesteld of aangepast en ouders krijgen minder invloed. Ze krijgen meer verantwoordelijkheden en er wordt een groter beroep op de zelfstandigheid gedaan. Jongeren met ASS zijn in deze periode vaak extra kwetsbaar en meer beïnvloedbaar. Als ouder of begeleider is het goed om te weten welke impact dit alles heeft op het leven van een puber met ASS.

De scholing is bedoeld voor professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening. Ouders zijn ook van harte welkom!

Aanmelden: stuur een mailtje naar info@autismesteunpunt-apeldoorn.nl of bel even met het Autisme Steunpunt via: 055-5340741

Kosten: Professionals € 50, – , Ouders: € 15,-

Plaats: SO de Zonnehoek, Citroenvlinder 77 te Apeldoorn