*18 april 2023 van 19.30 – 21.30 uur: ASS en Gedrag

Inhoud: Soms is het gedrag van mensen met autisme moeilijk te volgen of verklaren. De nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen ons hierbij wel helpen. Tijdens deze lezing wordt gedrag en wetenschap met elkaar in verbinding gebracht. Hierdoor wordt het gedrag verklaard en begrijpelijk en daardoor de kans op onbegrip en conflicten kleiner. Ook worden er praktische tips gegeven, voor hulpverlening/onderwijs of andere opvoed situaties, waardoor er veel problemen voorkomen kunnen worden.

De scholing is bedoeld voor professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening. Ouders zijn ook van harte welkom!

Aanmelden: stuur een mailtje naar info@autismesteunpunt-apeldoorn.nl of bel even met het Autisme Steunpunt via: 055-5340741

Kosten: Professionals € 50, – , Ouders: € 15,-

Plaats: SO de Zonnehoek, Citroenvlinder 77 te Apeldoorn