Netwerk/Samenwerking

Een van de opdrachten van het autisme steunpunt is het bundelen en ontwikkelen van expertise met betrekking tot autisme en deze uitdragen. In dat kader maken wij deel uit van landelijke en regionale netwerken om tot een goede afstemming te komen van onderwijs en het overige begeleidingsaanbod.