ZMLK staat voor zeer moeilijk lerende kinderen (IQ lager dan 60). Zeer moeilijk lerende kinderen gaan naar scholen voor speciaal onderwijs. Leerlingen met autisme kunnen eveneens zeer moeilijk lerend zijn.