Autisme is een ernstige pervasieve ontwikkelingsstoornis, een handicap die niet direct zichtbaar is, maar duidelijk wordt in het gedrag en het functioneren van het kind. Door hun handicap ervaren zij de wereld om hen heen als onbegrijpelijk en chaotisch. Hoewel autisme voor komt bij alle niveaus van verstandelijk functioneren is een groot deel verstandelijk gehandicapt en aangewezen op een vorm van speciaal onderwijs.