Project de Meerwaarde Apeldoorn

Graag willen we u informeren over project ‘De Meerwaarde’, welke is gestart op 1 september 2019, op de Regenboogbrink 6 in Apeldoorn (Schuilenburg, ’s Heerenloo) met een groeimodel. Dit project is in opdracht van Samenwerkingsverband Apeldoorn PO en is een samenwerking tussen de scholen: ‘De Zonnehoek’ en ‘Het Kroonpad’ en zorginstellingen ’s Heeren Loo en ‘De Passerel’.

Aanleiding

Voor een klein aantal leerlingen is er in het SWV Apeldoorn geen passende onderwijs-ondersteuning, terwijl er wel sprake is van onderwijsperspectief. Het gaat om leerlingen uit cluster 3 met een verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze leerlingen hebben specifieke voorwaarden en intensieve begeleiding nodig die in het huidige cluster 3 onderwijs in Apeldoorn niet mogelijk zijn.

Project de Meerwaarde wil onderwijs bieden aan deze leerlingen en creëert een aanbod van onderwijs en zorg waarin deze voorwaarden en intensieve begeleiding als geïntegreerd programma aangeboden worden.

Doelgroep

Leerlingen in de SO (4 tot 13) en VSO (13 – 18) leeftijd voor wie het cluster 3 onderwijs niet passend is. Leerlingen functionerend in leerroute 2/3 . Dit betekent een IQ vanaf 20 tot 69 (doelgroepenmodel LECSO) . Bij de leerlingen is er veelal sprake van een disharmonisch profiel, de cognitieve ontwikkeling is hoger, dan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voorbeelden kunnen zijn:

  • 1 op 1 begeleiding is altijd een tijdelijke setting waarin gewerkt wordt aan voorwaarden die gericht zijn op terugplaatsing binnen cluster 3.
  • De ontwikkeling van de leerling stagneert in de huidige onderwijssetting
  • In het voortraject is zichtbaar dat ontwikkelen en leren een mogelijkheid is.
  • De leerling functioneert (op dit moment) niet in groepsverband
  • De leerling heeft gedragskenmerken waarbij met andere voorwaarden het gedrag kan afnemen

Exclusie: wanneer de problematiek van binnenuit komt en niet te beïnvloeden is door externe voorwaarden en factoren

Wat houd dit project in

Een passend onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen van 4 tot 13 jaar (SO) en van 13 tm 18 jaar (VSO) uit cluster 3 met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het gaat om leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben. Het huidige cluster 3 onderwijs is voor de leerling niet (meer) passend.

Het project biedt een samenwerking van het onderwijs van de speciaal onderwijsscholen en de zorg van zorginstellingen in Apeldoorn. De scholen en zorginstellingen hebben veel kennis en ervaring op het gebied van gedrag en leren.

We willen graag intensief met u als ouders of verzorgers samenwerken, waardoor we het gedrag van uw kind goed in beeld krijgen. Dan leren we uw kind goed kennen en kan uw kind zich in een veilige situatie ontwikkelen.

Er zijn kleinschalige groepen met onderwijspersoneel en zorgbegeleiders in één groep die samen een programma (zorgarrangement) op maat maken voor uw kind. Samen willen zij kinderen weer laten leren binnen met een dagprogramma waarbij veel aandacht is voor in- en ontspanning, rust en beweging.

Uw kind krijgt een zorg-onderwijsarrangement van 4 dagen van 08.30 uur tot 15.30 uur en een ochtend van 08.30 tot 12.30 uur (9 dagdelen). Op een rustige locatie, waar ruimte is voor inspanning en ontspanning en er een duidelijke en veilige setting is gecreëerd, waardoor gedragproblemen afnemen. Het gaat om een onderwijsaanbod op het niveau van leerroute 2 en 3 met als doel het uitstroomprofiel dagbesteding (leerroute 2).

De inzet van zorgactiviteiten bij de start worden zodanig afgestemd om eerst rust te creëren, zodat uw kind de rust en ontspanning heeft om weer tot ontwikkeling en leren te komen.

Het schooljaar bestaat uit 48 weken, waarin het dagprogramma in alle weken aangehouden wordt. Hierdoor blijft het programma en het personeel ook in vakanties hetzelfde en herkenbaar. De overgebleven 4 weken kunnen in overleg met u als vakantie thuis of op een andere manier worden ingevuld.

De locatie is op het terrein van de zorginstelling ’s Heerenloo en valt onder cluster 3 school ’t Kroonpad. Er zijn meer mogelijkheden op deze locatie en op dit terrein.

Het gebouw:

  • is kleinschalig
  • is niet ingedeeld in een grote klas, maar in kleine ruimtes.
  • heeft ruimte voor beweging en ontspanning

Het terrein:

  • biedt de leerling mogelijkheden voor beweging en sociale situaties
  • biedt mogelijk in de toekomst dagbesteding in de vorm van taken uitvoeren bij de faciliteiten die de instelling biedt (zoals zorgboerderij, manege).

Het onderwijs en zorg kan intensiever worden aangeboden, omdat de gelden vanuit onderwijs en zorg samen gevoegd worden. De leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hoog nodig (onderwijs) en een ZZP 5, 6 of 7 vanuit de zorg. Hierdoor is er meer personeel in de groep dan binnen het cluster 3 onderwijs mogelijk is. Het doel is om een leerling weer te laten instromen in het speciaal onderwijs in cluster 3. Indien er geen onderwijsbehoefte meer is, is ontheffing van de leerplicht nodig. Dan kan er met ouders gezocht worden naar een passende plaats in de zorg. De leerling woont in Apeldoorn en omstreken. Hierdoor is thuis-nabij onderwijs mogelijk, waardoor het vervoer naar het project kort is.

Neem contact met ons op

Wanneer u interesse heeft in dit project en wilt aanmelden kunt u contact opnemen met
de projectleider Marianne Heijting (m.heijting@cso-dezonnehoek.nl).