Een samenwerkingsverband bestaat uit een groot aantal basisscholen en een of meer scholen voor speciaal basisonderwijs.