Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen met een:
–   visuele handicap (blind of slechtziend)
–   communicatieve handicap (gehoor-, spraak- of taalproblemen)
–   lichamelijke en/of verstandelijke handicap of een langdurige ziekte
–   ernstige gedragsstoornis of een psychiatrisch probleem.