ZMOK staat voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Deze kinderen gaan naar scholen voor speciaal onderwijs.