De meeste leerlingen doorlopen zonder problemen het vmbo. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om het vmbodiploma in de wacht te slepen. Deze leerlingen kunnen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) krijgen. Voor sommige leerlingen zijn de leerwegen te hoog gegrepen. Ook met leerweg ondersteunend onderwijs slagen ze er niet in om het vmbodiploma te halen. Deze groep leerlingen kan terecht in het praktijkonderwijs. Gehandicapte leerlingen behoren overigens niet tot deze doelgroep.