LZK staat voor landurig zieke kinderen. Deze kinderen gaan naar het speciaal onderwijs.